Danh sách các công ty tại Cụm Công Nghiệp Bát Tràng - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Hợp tác xã Thiên Thúy

Cụm công nghiệp Bát Tràng - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0106755427