Danh sách các công ty tại Cụm Công Nghiệp Thực Phẩm Harpro - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại An Hà

Lô A1, cụm công nghiệp thực phẩm Harpro - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0104190877