Danh sách các công ty tại Phường Bát Tràng - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Công ty TNHH gốm sứ mỹ nghệ Thiên Đức

Số 3 xóm 6 Giang Cao, phường Bát tràng - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0101526663