Danh sách các công ty tại Xã Phú Thuỵ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

CN công ty TNHH Mai Hương tại Hà Nội

Dương Xá, xã Phú Thuỵ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 2300276612-001

Công ty TNHH May Seshin

Thôn Đại Bản, xã Phú Thuỵ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0102059235

Công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh

Thôn Phú Thuỵ, xã Phú Thuỵ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0101916800

Công ty cổ phần chế biến thảo dược Thanh Thảo

Thôn Phú Thị, xã Phú Thuỵ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0101910936