Danh sách các công ty tại Xã Hội Xá - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Công ty TNHH Quỳnh Thiện

Cửa chùa thôn Hội Xá, xã Hội Xá - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0101253381

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sao Đỏ

Xóm mới Sao Đỏ, xã Hội Xá - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0101245278

Công ty thuốc bảo vệ thực vật

Xã Hội xá - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 1000215039