Danh sách các công ty tại Xã Thượng Thanh - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Công ty cổ phần Vinh Hùng

Thôn Thượng Cát, xã Thượng Thanh - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0101390596

Công ty TNHH dầu công nghiệp toàn thắng

Thôn đức hoà xã thượng thanh - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0101070324