Danh sách các công ty tại Thị Trấn Sài Đồng - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Tiến Linh

118 phố mới, phường Cầu Bây, thị trấn Sài đồng - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0101218637

Công ty TNHH Xây dựng & thương mại Hà Linh

67-69 Phố Bò- thị trấn Sài đồng - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0101062700

Chi nhánh công ty rừng nguyên liệu miền bắc

Công ty Lương Thực Gia Lâm - Thị trấn Sài Đồng - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 2400120030-011

Công ty liên doanh TNHH sản xuất KD tấm bông P.E Hà nội

Thị Trấn Sài đồng - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0100113536

Công ty lương thực Gia Lâm.

Thị trấn Sài đồng - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0100104330

Công ty cơ khí may Gia lâm

Thị trấn sài đồng - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0100101202