Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Sài Đồng B - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt nam

Khu công nghiệp sài đồng B - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0100915699

Công ty TNHH nông sản LONGJI

Khu công nghiệp sài đồng B - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0101013728