Danh sách các công ty tại Xã Trịnh Xá - Thành Phố Phủ Lý - Hà Nam

Công Ty TNHH Tm Và Dv Minh Thanh

Thôn Thượng, Xã Trịnh Xá, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700872895

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tuyết Doanh

Thôn Tràng, Xã Trịnh Xá, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700863467

Công Ty TNHH Event & Service Hà Nam

Thôn An Hoàng, Xã Trịnh Xá, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700852257

Công Ty TNHH Mtv Xuất Nhập Khẩu Nam Việt Hưng Thịnh

Thôn Thượng, Xã Trịnh Xá, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700841914

Trường tiểu học Trịnh Xá

Xã Trịnh Xá - Xã Trịnh Xá - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278561

Trường THCS Trịnh Xá

Trịnh Xá - Xã Trịnh Xá - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278554

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Vinh

Thôn Hoàng - Xã Trịnh Xá - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700320799

Uỷ ban nhân dân xã Trịnh Xá

Xã Trịnh Xá - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700392070

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Minh Toàn

Thôn Hoàng - Xã Trịnh Xá - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700640037