Danh sách các công ty tại Xã Phủ Lý Tỉnh Hà Nam - Thành Phố Phủ Lý - Hà Nam

Công ty thương mại và dịch vụ Phủ Lý

Số nhà 120, Tổ 11, Đường 1A thị xã Phủ Lý tỉnh Hà nam - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700214504

Công ty điện tử Hà Nam

Đường 1A Thị Xã Phủ Lý Tỉnh Hà Nam - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700101010