Danh sách các công ty tại Xã Thanh Châu - Thành Phố Phủ Lý - Hà Nam

Công ty TNHH Việt Linh

Thôn Hồng Phú, Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700263607

Nhà máy bao bì Thanh Châu

Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700262353-002

Uỷ ban nhân dân xã Thanh Châu

Thôn Bảo Lộc 1, xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700294676

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Khuyến Nội

Thôn Hồng Phú, Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700261159

Công ty TNHH Hiếu Trung

Thôn Đọ Xá, xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700310790

Công ty TNHH thương mại vận tải Thanh Mạnh

Đường Đinh Tiên Hoàng, Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700259840

Công ty TNHH thương mại Cường Thịnh Phát

Thôn Đọ xá, Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700317517

Công ty TNHH Miền Nam

Đọ Xá, Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700259449

Công ty TNHH An Phát

Thôn Bảo Lộc 1, Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700259167

Công ty TNHH xây dựng An Phong

Đường 1A Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700256328

Công ty TNHH Trường Thành

Đường Đinh Tiên Hoàng, Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700252588

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Ngọc Sơn

Đường Đinh Tiên Hoàng, Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700249592

Trường THCS Thanh Châu

Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700394293

Trường Mầm Non Thanh Châu

Thôn Bầu Cừu,Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700394448

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Ngọc Thuỷ

Đường Đinh Tiên Hoàng, Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700247690

Công ty TNHH quốc tế Mai Linh

Đường Đinh Tiên Hoàng, Thôn Hồng Phú, Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700247080

Công ty TNHH tư vấn dịch vụ khắc dấu Hoàng Hà

Quốc lộ 21A, Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700246270

Công ty TNHH An Thái

Thôn Bầu Cừu, xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700418096

Công ty TNHH thương mại kinh doanh Vân Khánh

Đường Đinh Tiên Hoàng, thôn Hồng Phú, Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700243914

Công ty TNHH thêu ren hàng xuất khẩu Minh Sơn

Khu tập thể công ty 820, Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700242519