Danh sách các công ty tại Xã Kim Bình - Thành Phố Phủ Lý - Hà Nam

Công Ty TNHH Hn Tân Việt

Thôn Phù Lão, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700876466

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đoàn Thành

Thôn Đồng Tiến, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700870344

Công Ty TNHH Future Lpb

Cụm Công nghiệp Kim Bình, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700867165

Công Ty TNHH Tư Vấn Mai Khôi

Thôn Mạnh Tiến, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700866796

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Thanh Bình An

Thôn Kim Thanh, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700864083

Công Ty TNHH Nhựa Amc

Cụm Công nghiệp Kim Bình, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700863731

Công Ty TNHH Trí Đức Hà Nam

Cụm Công nghiệp Kim Bình, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700861766

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hạnh Linh

Thôn Mạnh Tiến, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700860427

Công Ty TNHH Quang Hào Ht

Thôn Phù Lão, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700859735

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đình Sơn

Thôn Phù Lão, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700858650

Công Ty TNHH Phát Triển Hạ Tầng Và Xây Dựng Hà Nội

Thôn Kim Thượng, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700855191

Công Ty TNHH Sinh Hóa Điền Viên

Cụm CN Kim Bình, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700853998

Công Ty TNHH Đầu Tư Tm&xd Bình Minh

Thôn Kim Thượng, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700852779

Công Ty TNHH Quốc Tế Thái Hùng

Cụm CN Kim Bình, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700850757

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Hùng Dũng Hdc

Cụm công nghiệp Kim Bình, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700842851

Công ty TNHH KARA Việt Nam

Cụm tiểu thủ công nghiệp xã Kim Bình - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700544446

Công ty CP đầu tư xây dựng và bê tông Vĩnh Tuy

Cụm công nghiệp - Xã Kim Bình - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700263639

Trường THCS Kim Bình

Phù Lão, Kim Bình - Xã Kim Bình - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700288760

Công ty TNHH thương mại Tuấn Hà

Xóm 2, Phù Lão, Kim Bình - Xã Kim Bình - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700262716

Uỷ ban nhân dân xã Kim Bình

Thôn Phù Lão, xã Kim Bình - Xã Kim Bình - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700298159