Danh sách các công ty tại Cụm Công Nghiệp Tây Nam - Thành Phố Phủ Lý - Hà Nam

Công ty TNHH găng tay SUN MYUNG

Cụm công nghiệp Tây Nam - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700306346

Công ty TNHH FRIESLAND CAMPINA Hà Nam ( Nộp thuế hộ nhà thầu NN)

Cụm công nghiệp Tây Nam - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700257113

Công ty TNHH Intersack Việt Nam (Đơn vị nộp hộ nhà thầu nước ngoài)

Cụm công nghiệp Tây Nam - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700597208

Công ty TNHH FRIESLAND CAMPINA Hà Nam

Cụm công nghiệp Tây Nam - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700242558

Công ty TNHH INTERSACK Việt Nam

Cụm Công nghiệp Tây Nam - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700238671

Công ty TNHH Midway Metals Việt Nam

Cụm công nghiệp Tây Nam - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700226098

Công ty TNHH nhôm ASEAN

Cụm công nghiệp Tây Nam - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700504348

Công ty TNHH ZHONG XIN Hoa Sen

Cụm công nghiệp Tây Nam - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700519739

Công ty TNHH nhôm ASEAN

Cụm công nghiệp Tây Nam - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700757204