Danh sách các công ty tại Xã Lam Hạ - Thành Phố Phủ Lý - Hà Nam

Trường tiểu học Lam Hạ

Xã Lam Hạ - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700269045

Trường trung học cơ sở Lam Hạ

Thôn Đường ấm, xã Lam Hạ - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700269221

Uỷ ban nhân dân xã Lam Hạ

Thôn Đường ấm, xã Lam Hạ - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700394159

Công ty TNHH Nam Hưng

Đường 1A xã Lam Hạ - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700243939