Danh sách các công ty tại Xã Tiên Hiệp - Thành Phố Phủ Lý - Hà Nam

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Đức Huy

Thôn Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700869099

Công Ty TNHH Vận Tải Đức Phát 555

Thôn Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700865369

Công Ty TNHH Vận Tải Hd

Thôn Phú Ngòi, Xã Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700864005

Công Ty TNHH Xây Dựng Quyết Thắng Hn

Thôn Phú Ngòi, Xã Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700863499

Công Ty TNHH Hưng Hà 68

Thôn Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700859076

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại 99

Trạm dừng nghỉ cầu rẽ Ninh Bình, Thôn Đình Ngọ, Xã Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700858682

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thắng Phát

Thôn Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700856935

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Thanh Hòa

Thôn Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700848067

Công Ty TNHH Xây Dựng Tm Dv Đại An

Thôn Phú Ngòi, Xã Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700847095

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Minh Nguyễn

Thôn Phú Ngòi, Xã Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700844513

Trường tiểu học Tiên Hiệp

Thôn Phú Thứ, xã Tiên Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700269253

Trường mầm non Tiên Hiệp

Thôn Phú Thứ, xã Tiên Hiệp - Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700266005

Trường Tiểu Học Tiên Hải

Quán Nha - Tiên Hải - Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700265869

Trường THPTC Duy Tiên

Thôn Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700253895

Uỷ ban nhân dân xã Tiên Hiệp

Thôn Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp - Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700253736

Trường THCS Tiên Hiệp

Thôn Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp - Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700252965

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Hải Ninh

Thôn Phú Thứ - Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700234412

Công Ty TNHH Sản Xuất May Phúc Thành

Thôn Phú Thứ - Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700709063