Danh sách các công ty tại Xã Liêm Tiết - Thành Phố Phủ Lý - Hà Nam

Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Trần Anh

Thôn Đào, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700875166

Công Ty TNHH Diệt Mối Tận Gốc An Sinh

Thôn Lương Tràng, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700873539

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Gia Đình Kiều Oanh

Thôn Trại, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700872542

Công Ty TNHH Xây Lắp Hưng Bảo

Thôn Trại, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700868698

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Nguyên Khang

Thôn Văn Lâm 2, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700866450

Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Thiên Sơn Kim Dung

Thôn Triền, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700856477

Công Ty TNHH Việt Vĩnh Tuyền

Thôn Lương Tràng, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700845034

Công Ty TNHH Giáo Dục Trí Tuệ Bảo Khang

Thôn Đào, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700844908

Công Ty TNHH Thực Phẩm Tố Tâm Việt Nam

Thôn Văn Lâm 1, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700841569

Bệnh viện tâm thần Hà Nam

Xã Liêm Tiết - Xã Liêm Tiết - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700298624

Uỷ ban nhân dân xã Liêm Tiết

Xã Liêm Tiết - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700482493

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Tâm Anh

Km4, Quốc lộ 21, Thôn Văn Lâm - Xã Liêm Tiết - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700640728

Trường Mầm Non xã Liêm tiết

Thôn Đào - Xã Liêm Tiết - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700754958

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Liêm Tiết

Khu trung tâm xã Liêm Tiết - Xã Liêm Tiết - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700769312