Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Châu Sơn - Thành Phố Phủ Lý - Hà Nam

Công ty TNHH DREAM PLASTIC

Khu công nghiệp Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700546309

Công ty TNHH sản xuất - xuất nhập khẩu Hoa Trung

Khu công nghiệp Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700297229

Công ty TNHH phát triển Blue.Com

Khu công nghiệp Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700259992

Công ty TNHH ENEX VINA

Khu công nghiệp Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700594013

Công ty cổ phần chế tạo thiết bị Nam Triệu

Khu công nghiệp Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700255444

Chi nhánh công ty TNHH cơ khí Mian Lan Hà Nam

Khu công nghiệp Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 1100629788-001

Công ty TNHH sản xuất cửa TA YONG

Khu công nghiệp Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700250911

Công ty TNHH YUKJIN EPS

Khu công nghiệp Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700249810

Công ty TNHH YUKJIN CHANGHO

Khu công nghiệp Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700249803

Công ty TNHH Vina Korea Younhab Co;LTD

Khu công nghiệp Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700242050

Công ty CP bia Việt Hoa

Khu công nghiệp Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700238488

Công ty CP xuất khẩu Nam á Hamico Hà Nam

Đường Lê Chân, khu công nghiệp Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700463966

Công ty TNHH ENEX VINA

Khu công nghiệp Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700464494

Công ty cổ phần GREEN FEED (Việt Nam) - Chi nhánh Hà Nam

Đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, KCN Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 1100598642-011

Công ty TNHH D- STEEL VINA KOREA

Khu công nghiệp Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700509635

Công ty TNHH đầu tư Hà Nam

Khu công nghiệp Châu sơn - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700207546

Công ty TNHH một thành viên DASAN VINA

Khu công nghiệp Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700532401