Danh sách các công ty tại Xã Tiên Hải - Thành Phố Phủ Lý - Hà Nam

Công Ty TNHH Mây Tre Đan Thành Long

Thôn Thường Ấm, Xã Tiên Hải, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700872278

Công Ty TNHH Vận Tải Và Xuất Nhập Khẩu Hoàn Thao

Thôn Nội Ngoại, Xã Tiên Hải, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700864742

Công Ty TNHH Hht Hà Nam

Thôn Nội Ngoại, Xã Tiên Hải, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700864358

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Lộc Phát Hà Nam

Thôn Thường Ấm, Xã Tiên Hải, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700863058

Công Ty TNHH May Và Thương Mại H&t

Thôn Thường Ấm, Xã Tiên Hải, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700858185

Công Ty TNHH Thương Mại & Xl Cơ Điện Dewan

Thôn Quán Nha, Xã Tiên Hải, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700853162

Trường mầm non bán công xã Tiên Hải

Thôn Quán Nha, xã Tiên Hải - Xã Tiên Hải - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700266090

Uỷ ban nhân dân xã Tiên Hải

Thôn Quán Nha, Xã Tiên Hải - Xã Tiên Hải - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700253694

Trường THCS Tiên Hải

Thôn Quán Nha, Xã Tiên Hải - Xã Tiên Hải - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700253285

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Công Nông Thương Hà Nam

Thôn Thường ấm - Xã Tiên Hải - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700634883

Công Ty TNHH Gỗ Đại Xuân

Thôn Đỗ Nội - Xã Tiên Hải - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700772763