Danh sách các công ty tại Cụm Công Nghiệp Châu Sơn - Thành Phố Phủ Lý - Hà Nam

Công ty TNHH Midway Metals Việt Nam( Nộp hộ nhà thầu NN)

Cụm công nghiệp Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700263149

Nhà máy sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ GENEXIM CORP

Cụm công nghiệp Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0101466816-001