Danh sách các công ty tại Xã Thanh Tuyền - Thành Phố Phủ Lý - Hà Nam

Trường tiểu học Thanh Tuyền

xã Thanh Tuyền - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700430914

Uỷ ban nhân dân xã Thanh Tuyền

Xã Thanh Tuyền - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700455041