Danh sách các công ty tại Xã Liêm Chính - Thành Phố Phủ Lý - Hà Nam

Trường tiểu học Liêm Chính.

Thôn Mễ Nội, xã Liêm Chính - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700269158

Uỷ ban nhân dân xã Liêm Chính

Xã Liêm Chính - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700297765

BQL dự án quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS Tỉnh Hà Nam

Xã Liêm Chính - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700488978

Công ty cổ phần xây dựng số 9 - Hà Nam

Số 208 - đường Biên Hoà - Xã Liêm Chính - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700219220