Danh sách các công ty tại Phường 9 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH P2Prun

58/200 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318017069

Công Ty Cổ Phần Viện An Toàn Và Phát Triển Giáo Dục Việt Nam

254/63/11 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318014124

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hạt Ngọc Việt

số 30 đường Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318008106

Công Ty TNHH Dòng Sông Xanh Vietnam

69 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318006130

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Metacook

13/129 Trần Văn Hoàng, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317992089

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ba Hiếu

58/35/10 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317962567

Công Ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Vimiha

13/180/5 đường Trần Văn Hoàng, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317963578

Công Ty TNHH Đầu Tư Xnk Nam Phát

138/1A Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317951607

Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Tô An

58/154 đường Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317914482

Công Ty TNHH Chuyển Phát Nhanh Vietstar Express

776B/75 Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317913094

Công Ty TNHH Technical Avenue

Số 258B Đường Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317903924

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lực Kỳ

254/29/6 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317893264

Công Ty TNHH Thiết Kế - Xây Dựng Bách Sơn

33 Tân Trang, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317876195

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đầu Tư V&t

86/40 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317839059

Công Ty TNHH Sách Và Thiết Bị Giáo Dục Tân Bình

220/15/2 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317837767

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Thủy Hùng

714 Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317809833

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Khánh Minh Nguyên

12/7A Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317783416

Công Ty TNHH Thương Mại Farmexco Vietnam

766/48 Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317770632

Công Ty TNHH Thịnh Nguyễn Lubricant

2/95 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317771989

Công Ty TNHH Thương Mại Mirae

752/79 Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317773023