Danh sách các công ty tại Phường 3 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Vpp Thịnh Khang

154/27 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318564505

Công Ty TNHH Thương Mại Gia Công Cơ Khí Kim Hoàng

27/63 Đồng Xoài, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318547041

Công Ty TNHH Tm Và Dv Vĩnh Khuê

154/67 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318519975

Công Ty TNHH MTV Dữ Liệu Đại Tượng

128/25/16D Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318511969

Công Ty TNHH MTV Thế Giới Sầu Riêng

182 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318507176

Công Ty TNHH Karakter Films

107/75 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318495234

Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Xây Dựng Long Minh

�71/26/1 Nguyễn Bặc, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318497305

Công Ty TNHH Tmdv Trung Tuấn Tp

85/12 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318488163

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đông Trường

1280 Trường Sa, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318485733

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tường Linh

91/33 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318481601

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mỹ Uyên

71/12/1 Nguyễn Bặc, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318473537

Công Ty TNHH Xây Dựng Mẫn Duy

154 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318471314

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Kim Hân

170 Bùi Thị Xuân, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318471402

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhã Đang

 85/20 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318470504

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khương Lam

71/67/10 Nguyễn Bặc, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318468142

Công Ty TNHH Sx Gỗ Mạnh Phát

218/60 Bùi Thị Xuân, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318467406

Công Ty TNHH Tân Tiến Dental Lab

154/27 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318463024

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nguyên Vi

73 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318458024

Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Dương Nam Kim

501/51 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318453428

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Uy Nhật Đông

75 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318433397