Danh sách các công ty tại Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Dịch Vụ Hỗ Trợ Đại Hiệp Lực

D-101 C/C Gò Dầu Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303010663

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Tân Quang Thịnh

538/1B Bình Long Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302976246

Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Tân Vạn Mỹ

4/13A Đỗ Nhuận Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302924625

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ D.A.V.I

172 Lê Đình Thám Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302922917

Võ Hồ Bích Thủy

26/2 Hương Lộ 13 Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302906986

DNTN Dịch Vụ Phát Minh

106 Tân Quý Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302883094

Cty TNHH V.T.V

38 Lê Liễu Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302873755

Cty Cổ Phần Dịch Vụ Thông Tin Việt Nam

9/28A Tân Hương Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302720170

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tôn Long

381/32 Tân Hương Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302637250

Cty TNHH May Xuất Khẩu Thuỳ Trâm

2/7 Nguyễn Lộ Trạch Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302636641

Cty TNHH Hải Huy

9/2 Tân Kỳ Tân Quý Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302610227

Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đăng Quang

27/17 Tân Quý Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302621998

Cty TNHH Xây Dựng Địa ốc Thương Mại Minh Thu

48 Lê Sát Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302612915

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Thuận Phát

C28 C/X Tân Kỳ Tân Quý Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302603808

Cty Cổ Phần May Và In Mỹ Linh

523 Tân Kỳ Tân Quý Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302568303

Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Xây Dựng DV Quang Vinh

89/6 Lê Trọng Tấn Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302461328

Cty TNHH Xây Dựng Và Lắp Máy Lập Minh

224 Độc Lập Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302451834

Cty TNHH Phát Triển Phần Mềm C.S.S Việt Nam

1/1 Tân Kỳ Tân Quý Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302448493

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Vĩnh Lộc

111A Gò Dầu Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302427285

Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Thắng Lợi

27/26 Tân Hương Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302375735