Danh sách các công ty tại Phường 7 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Entre Building

87/37 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318523019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Vận Tải Chân Như

752/99 Lạc Long Quân, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318523996

Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Công Nhật

22/25 đường Đặng Lộ, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318523650

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ La Hoàng

36/13 Chử Đồng Tử, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318521685

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Finegoo

107/77 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318523322

Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Hcm66

18 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318522015

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nam Linh Việt

113/7 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318520459

Công Ty TNHH Kinh Doanh Phát Triển Tổng Hợp Phi Phi

1073/63B đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318520321

Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Nam Linh

15/3 Đặng Lộ, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318520547

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Đông Sơn

128/9 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318520794

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Liên Á

10/11 Đường Đặng Lộ, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318520850

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Vận Tải Loan Đình

130/26 Nghĩa Phát, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318520875

Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Xây Dựng Phát Kỳ

149/19 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318520882

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Phát Trí

927/12 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318520924

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hào Hà Tâm

45/11 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318520963

Công Ty TNHH Đầu Tư Tmdv Vạn Khắc Ngọc

10B Đông Sơn, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318520018

Công Ty TNHH Sản Xuất Tm Dv Mai An Khánh

56/7 Vân Côi, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318520145

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tmdv Mộc Nhiên Phát

259/1D Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318519774

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Vận Tải Cát Linh

1025/32F Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318518065

Công Ty TNHH Tmdv Sil

39 Lê Minh Xuân, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318518876