Danh sách các công ty tại Phường 5 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Tm Sx Pt Toàn Thắng

1245 Hoàng Sa, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318180467

Công Ty TNHH Phát Triển Hiếu Đỗ

876/35/44/38 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318163768

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Huỳnh Cương

202/55 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318153505

Công Ty TNHH Hiện Đại Số D.i.s

686/83/14 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318138585

Công Ty TNHH The Hospitality Lab Vietnam

202/17A Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318139109

Công Ty TNHH Giải Trí Anh Nguyễn

1317 Hoàng Sa, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318133918

Công Ty TNHH Hona Dev

876/35/44/38 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318132199

Công Ty TNHH Annie Natural Beauty

766/16/11 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318102451

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đăng Triết

61/27 Lưu Nhân Chú, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318094352

Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Và Gia Công May Mặc Hoàng Anh

668/48 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318091136

Công Ty TNHH Dịch Vụ In Yoho

1145 Hoàng Sa, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318088278

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kỹ Thuật Hoàng Đình Nam

766/68/10/2 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318087034

Công Ty TNHH New Value Partner Việt Nam

1014/43/3 Cách mạng tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318084202

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Pháp Quà Tặng L&y Việt Nam

Số 1235 Hoàng Sa, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318058682

Công Ty TNHH Tm Phế Liệu Vinh Hưng

686/91 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318059460

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hải Đăng Luxe

61/17 Lưu Nhân Chú, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318059157

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Vinh Hoa

1177 Hoàng Sa, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318058964

Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Nature Tab

61/17 Lưu Nhân Chú, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318047659

Công Ty TNHH Tm Dịch Vụ Xây Dựng Và Vận Tải Hàng Hóa Thanh Bình

876/35/44/21 Đường Cách Mạng tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318043580

Công Ty TNHH Tm Dv Bao Bì Nhựa Khả Hân

766/19A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318037435