Danh sách các công ty tại Phường 5 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Du Lịch Vạn Phước

318/285/9 Đường Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318577952

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mắt Kính 800

800 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318570530

Công Ty TNHH Elitism

686/85 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318561712

Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển An Lộc Tài

61/34 Lưu Nhân Chú, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318557272

Công Ty TNHH Truyền Thông Scale

876/35/44/38 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318547450

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Vận Tải Hoàng Tín

105/70 Hoàng Bật Đạt, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318538745

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Long Hữu

202/59 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318538738

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Đại Vạn Thành

766/18 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318538777

Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Vận Tải De Serves

207/64/15 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318528948

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Đại Phú Ân

63/19 Bùi Thị Xuân, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318527736

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Merchant Top

686/28 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318528031

Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Thạch Delivery

202/121 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318529243

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quốc Luân Tower

60/57 Bùi Thị Xuân, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318529003

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tấn Cường Thịnh

318/19A Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318529331

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Nam Hiếu

61/32 Lưu Nhân Chú, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318527655

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Vũ Tường

62/13 Bùi Thị Xuân, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318527535

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Hiệu Trading

54/51 Bùi Thị Xuân, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318527422

Công Ty TNHH Vận Tải Xây Dựng Hưng Tấn

56/2A Bùi Thị Xuân, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318527408

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Huy Nhật

64/25 Bùi Thị Xuân, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318527253

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mvb Trung Khánh

686/64 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318526940