Danh sách các công ty tại Phường 05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Cty Cổ Phần Dịch Vụ Na Nô

670 Cách Mạng Tháng Tám Phường 05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306400823

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dcịh Vụ May Đức Hoà

140/2 Cách Mạng Tháng Tám Phường 05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306209746

Cty TNHH Dịch Vụ Vận Chuyển Vinh Trinh

318/144 Phạm Văn Hai Phường 05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306079945

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Tín Phát

686/28 Cách Mạng Tháng Tám Phường 05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306024600

Cty TNHH Thương Mại Thiên Hằng Duy

200 Cách Mạng Tháng Tám Phường 05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305995871

Cty TNHH Thương Mại Nguyễn Hùng

1036/52/25/26 Cách Mạng Tháng Tám Phường 05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305931243

Cty TNHH Cơ Điện Vi Kỹ Thuật

61/5 Lưu Văn Chú Phường 05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0307717622

Cty Cổ Phần May Thời Trang Nhật Chiếu

1014/40 Cách Mạng Tháng Tám Phường 05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305909128

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dương Hồng Phát

800 Cách Mạng Tháng Tám Phường 05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305895683

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khách Sạn Thiên ân

235/131 Phạm Văn Hai Phường 05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305851735

Cty TNHH Thương Mại - Xây Dựng Quỳnh Sáng

736/27 Cách Mạng Tháng Tám Phường 05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305785112

Cty TNHH Một Thành Viên Triều Đại

356 Cách Mạng Tháng Tám,P.05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305673955

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Phan Long

17/7 Cách Mạng Tháng Tám Phường 05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305600185

Trường Tiểu Học Phạm Văn Hai

370A Phạm Văn Hai Phường 05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308799441

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Vạn Phát

237 Phạm Văn Hai Phường 05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305526647

Cty TNHH Thương Mại Lai Châu

98/111/27B Cách Mạng Tháng Tám Phường 05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305514257

Cty TNHH Nam Nguyên Phong

320/543 Cách Mạng Tháng 8 Phường 05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303019786

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bảo

98/18B Cách Mạng Tháng Tám Phường 05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305493254

Cty TNHH Một Thành Viên Trần Hữu

235/22 Phạm Văn Hai Phường 05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305475583

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thế Hệ Mới

320/476A Cách Mạng Tháng 8 Phường 05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308894166