Danh sách các công ty tại Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Cty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Phú Thọ

213/58/5C Khuông Việt Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302634690

DNTN Kinh Doanh Thủy Hải Sản Mỹ Liên

47-49 Khuông Việt Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302534953

Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sản Xuất Minh Quân

1002 Âu Cơ Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302461984

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quỳnh Mai

1033/7 Hương Lộ 14 Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302440913

Cty TNHH TM Dịch Vụ Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu Liên Phương

18/C201 Huỳnh Văn Chính Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302370896

Cty TNHH Dịch Vụ Lao Động Quốc Tiến

239 Hương Lộ 14 Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302356179

Cty TNHH Thương Tân

690/1 Âu Cơ Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302311474

Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Minh Châu

B-020 C/C Huỳnh Văn Chính Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302294606

Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phúc Chi

914 Âu Cơ Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302283107

Cty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Việt Hoa

1010 Luỹ Bán Bích Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302266750

Cty TNHH Bắc Hạnh Việt

317A Luỹ Bán Bích Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302200799

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Nam Định

1033B/1A Huỳnh Thiện Lộc Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301932077

Cty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Phương Nam

806 Hoàng Xuân Nhị Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301907507

Cty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Quan Pha

1123B Huỳnh Văn Chính Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301502684

Cty TNHH Thương Mại Phú Trung

101E Hương Lộ 14 Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301479717

Nhà Máy Nhựa Tân Phú

323 Lũy Bán Bích Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0300381966-001

Cty TNHH May Triệu Cảnh

213/58B Hoà Bình Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301465979

Cty Chế Biến Và Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản Tươi Sống

1004B Âu Cơ-P.19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0300656120

Cty Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Đặc Sản

213 Hoà Bình-P.19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0300645432

Cty Điện Tử Phú Thọ Hoà

1026B Hương Lộ 14-P.19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0300384597