Danh sách các công ty tại Phường 17 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Mua Bán Sản Xuất Đại Minh Phú

41/2 Lũy Bán Bích Phường 17 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302987216

Cty TNHH Thương Mại Châu Việt Hưng

21/3 Bác ái Phường 17 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302976503

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thúc Nhật

6 âu Cơ Phường 17 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302903142

Cty Cổ Phần Việt Thiên Ngân

102 Trương Vĩnh Ký Phường 17 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302895646

Cty TNHH Thiên Thiên Phú

222/1B Luỹ Bán Bích Phường 17 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302774401

Chi Nhánh 1 Cty Cổ Phần Thương Mại Minh Dũng

27/2 Trương Vĩnh Ký Phường 17 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0200421439-001

Cty Cổ Phần Thương Mại Quảng Cáo Tổ Chức Lễ Hội Sài Gòn

34 Nguyễn Xuân Khoát Phường 17 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302570905

Cty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Chính

125/2 Trương Vĩnh Ký Phường 17 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302590933

Xí Nghiệp Chế Biến Thủy Hải Sản Xuất Khẩu Animex

126 Bis Vườn Lài Phường 17 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0300710868-001

Cty TNHH Thực Phẩm Hải Hà

19 Thống Nhất Phường 17 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302459907

Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Nguyễn Đỗ

6/3A Nguyễn Bá Tòng Phường 17 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302450598

Cty Cổ Phần Huy Hùng Phương

549/28 Vườn Lài Phường 17 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302376577

Cty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Thương Mại Vạn Lợi

130/2 Luỹ Bán Bích Phường 17 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302367004

Cty TNHH Hồng Châu

130/2 Luỹ Bán Bích Phường 17 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302353202

Cty TNHH Vân Long

28A Phan Chu Trinh Phường 17 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302345498

DNTN Ăn Uống Thế Huy

81/1B Hương Lộ Phường 17 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302344462

Cty TNHH Thiết Kế Tạo Mẫu Và Tư Vấn Xây Dựng Phan Nguyên

140C/2 Độc Lập Phường 17 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302337049

Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Giày Da Huê Lâm

11/3 Dân Tộc Phường 17 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302335394

Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Yến Bình

572/20 Vườn Lài Phường 17 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302317444

Cty TNHH Tương Lai

34 Nguyễn Xuân Khoát Phường 17 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302273243