Danh sách các công ty tại Phường 14 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Tmdv Truyền Thông Infinity

4/5 Bàu Cát 1, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318202449

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vạn An Khánh Phúc

491/18 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318201780

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Võ Mỹ Dung

491/18 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318201685

Công Ty TNHH Responsibility In Every Product

Tầng 2, Số 88, Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318191839

Công Ty TNHH Mỹ Thuật Quảng Cáo Và Truyền Thông Đài Việt Phát

Số 20 Bàu Cát 6, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318188152

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Minh Quang

415/37 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318187092

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Ứng Dụng Năng Lượng Xanh Toàn Cầu

Số 491/1 Đường Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318182376

Công Ty TNHH Thế Giới Organic Coffee

491/1 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318181661

Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Tmdv Thái Bình

449/62/30 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318174424

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ecomix

491/1 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318168621

Công Ty TNHH Vận Tải Trường Thịnh Phát

81/20 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318164761

Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Kim Tú Hoa Holding

710 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318164514

Công Ty TNHH Real Time Focus Technology Corp

165/13 Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318161552

Công Ty TNHH Eihara

Tầng 2, Số 88, Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318158334

Công Ty TNHH MTV Thương Mại - Dịch Vụ - Khách Sạn Sức Sống

6 Bàu Cát 5, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318153784

Công Ty TNHH Datacore Networks

Tầng 2, Số 88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318150536

Công Ty TNHH New Nam Lee (Vn)

Tầng 2, Số 88, Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318149121

Công Ty TNHH Zhongxu Industrial Development

Tầng 2, Số 88, Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318144275

Công Ty TNHH Thương Mại Nho Xanh Việt Nam

Số 18, Bàu Cát 6, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318140915

Công Ty TNHH Tmdv Ngọc Phạm

1068/10 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318141210