Danh sách các công ty tại Phường 1 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Vương Cua

39-41 Phạm Văn Hai, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317489206

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Lắp Minh Chiến

306A Nguyễn Trọng Truyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317482722

Công Ty TNHH Groove Dining

226/31 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317476510

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Hhome

5 Phạm Văn Hai, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317470438

Công Ty TNHH Ttwn Bear Việt Nam

316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317466079

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thiên Minh Huy

305C/8 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317456391

Công Ty TNHH Đầu Tư Trần Việt

236A/1-3 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317453055

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Khang

305/19/3 Nguyễn Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317449595

Công Ty TNHH Bất Động Sản Touch Land

316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317449309

Công Ty TNHH Tm Dv Kim Oanh

229/17 Đường Bùi Thị Xuân, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317445590

Công Ty Cổ Phần Kềm Nghĩa Thương Mại

307H Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317439519

Công Ty TNHH Xuyên Việt Travel

281/78 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317435151

Công Ty TNHH Aluminium Partition Solutions

333/18H Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317434510

Công Ty TNHH Tm Dv Hoàng Kim Khánh

316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317423290

Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Manar

279/10B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317405478

Công Ty TNHH M - N Associates

281/19/7 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317399270

Công Ty TNHH Greenfarm Fruit

316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317398809

Công Ty TNHH Happiness Travel

343/21 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317397805

Công Ty Cổ Phần Tmdv Add Adventure

326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317389096

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Pallet Đại Hồng Phúc

316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317388208