Danh sách các công ty tại Xã Tam Xuân I - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Hợp Tác Xã Làng Yến Tam Xuân

Tổ 15, Thôn Phú Trung Đông, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001283580

Công Ty TNHH May Tam Xuân

Thôn Phú Trung Đông, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001282650

Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Nnt

Tổ 2, Thôn Bích Tân, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001272839

Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Phát Triển Alsvina

Thôn Bích Trung, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001271190

Công Ty TNHH Thực Phầm Lta Foods

Thôn Phú Trung Đông, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001269836

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Thiên Thiên Phước

Tổ 8, Thôn Tam Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001269868

Công Ty TNHH Thương Mại Xnk Đất Quảng

Thôn Phú Đông, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001268769

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế - Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Tâm Tình Group

Thôn Khương Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001267797

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xd Nhà Đẹp An Thư

Tổ 1, Thôn Phú Hưng, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001266560

Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Và Thức Ăn Công Nghiệp Mai Thị Hồng Y

Tổ 3, Thôn Bích Trung, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001266144

Công Ty TNHH Xd-Tm Hồ Gia Phát

Thôn Phú Bình, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001263457

Công Ty TNHH St Windown

Thôn Bích Trung, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001263390

Công Ty TNHH MTV G.o Club

Phú Trung Đông, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001263224

Công Ty TNHH Dịch Vụ Số Quảng Nam Media

Thôn Tam Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001263104

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Xnk Cường Thịnh

Thôn Tam Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001262083

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Qnvn

Thôn Phú Hưng, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001257541

Công Ty TNHH MTV Bảo Nam Quảng Nam

Tổ 8, Thôn Tam Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001252374

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Và Xây Dựng Quảng Ân

Thôn Khương Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001249519

Công Ty TNHH May Mặc Thành Phúc

Thôn Tam Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001245458

Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Xây Dựng Đạt Khải

Đội 5, Thôn Phú Trung Đông, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001245232