Danh sách các công ty tại Xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Công Ty TNHH Tm Và Dv Hanasolar

Thôn Đa Phú 2, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001281336

Công Ty TNHH Tổng Hợp Xây Dựng Minh Khang

Tổ 8, Phú Quý 3, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001278397

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Ngoại Thất Tú Quyên

Thôn Phú Quý 3, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001276914

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ D&h Garment

Thôn Phú Qúy 2, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001273039

Công Ty TNHH TNHH Chấn Hưng Chu Lai

Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001269628

Công Ty TNHH Cây Xanh Đô Thị Quốc Nguyễn

Thôn Phú Quý 3, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001265197

Công Ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Dịch Vụ Quang Minh

Thôn Phú Quý 2, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001263908

Công Ty TNHH Hoàng Sơn Tiến

Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001252180

Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Tín Nghĩa Stone

Tổ 8, Thôn Phú Quý 3, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001250200

Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Tịnh Tú

Thôn Phú Quý 3, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001240890

Công Ty TNHH MTV Cơ Điện Phương Nghi

Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001239888

Công Ty TNHH May Trân Thiên

Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001233540

Doanh Nghiệp Tư Nhân Châu Ngọc Hiền

Thôn Phú Quý 2, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001220975

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất - Thương Mại Hoàn Quyên

Thôn Phú Quý 1 - Xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000820024

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Phú Quý

Thôn Phú Quý 2 - Xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000827855

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Tam Mỹ

Thôn Phú Quý 1 - Xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000552488

Hợp Tác Xã Thương Mại và Dịch vụ Nông Nghiệp Tam Mỹ Đông

Phú Quý 1, xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000835006

Trường mẫu giáo công lập Hướng Dương

Thôn Phú Quý 2, xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000617819

Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh

Thôn Phú Quý 2, xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000623386

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Tuấn Hiền

Thôn Phú Quý 2 - Xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000863074