Danh sách các công ty tại Xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Công Ty TNHH Hoàng Sơn Tiến

Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001252180

Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Tín Nghĩa Stone

Tổ 8, Thôn Phú Quý 3, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001250200

Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Tịnh Tú

Thôn Phú Quý 3, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001240890

Công Ty TNHH MTV Cơ Điện Phương Nghi

Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001239888

Công Ty TNHH May Trân Thiên

Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001233540

Doanh Nghiệp Tư Nhân Châu Ngọc Hiền

Thôn Phú Quý 2, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001220975

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất - Thương Mại Hoàn Quyên

Thôn Phú Quý 1 - Xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000820024

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Phú Quý

Thôn Phú Quý 2 - Xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000827855

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Tam Mỹ

Thôn Phú Quý 1 - Xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000552488

Hợp Tác Xã Thương Mại và Dịch vụ Nông Nghiệp Tam Mỹ Đông

Phú Quý 1, xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000835006

Trường mẫu giáo công lập Hướng Dương

Thôn Phú Quý 2, xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000617819

Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh

Thôn Phú Quý 2, xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000623386

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Tuấn Hiền

Thôn Phú Quý 2 - Xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000863074

Công Ty TNHH Nam Phương Nam

Thôn Phú Quý 1 - Xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000900537

Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ PTL

Thôn Phú Quý 1, xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000734953

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phi Hùng G.L

Thôn Phú Quý I - Xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000929776

Công Ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Quốc Tiến

Thôn Trà Tây - Xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000988732

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Nhật Việt

Thôn Phú Quý 1 - Xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000812658

Doanh Nghiệp TN Châu Thị Sử

Thôn Phú Quý 2 - Xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4001005720

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Quốc Thịnh

Thôn Phú Quý 2 - Xã Tam Mỹ Đông - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000819244