Danh sách các công ty tại Xã Tam Sơn - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Công Ty TNHH May Mặc Xk Quốc Bảo

Thôn Thuận Yên Đông, Xã Tam Sơn, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001235308

Trường mẫu giáo công lập Sóc Nâu

Xã Tam Sơn - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000652919