Danh sách các công ty tại Xã Tam Tiến - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Công Ty TNHH Gia Như Nguyễn

Thôn Long Thành, Xã Tam Tiến, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001276618

Công Ty TNHH Tân Ngõ Viễn

Thôn Long Thành, Xã Tam Tiến, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001262830

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tam Kỳ Chu Lai

Thôn Hà Lộc, Xã Tam Tiến, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001258954

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Hạ Tầng Quảng Nam

Thôn Diêm Điền, Xã Tam Tiến, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001255865

Công Ty TNHH Bim House

Thôn Long Thạnh, Xã Tam Tiến, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001252744

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Hải Yến

Thôn 2, Xã Tam Tiến, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001251282

Công Ty TNHH Tam Tiến Travel

Thôn Hà Lộc, Xã Tam Tiến, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001251042

Công Ty TNHH Gia Phúc Quảng Nam

Thôn Long Thạnh, Xã Tam Tiến, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001250627

Công Ty TNHH Xây Dựng Hải Hoàng Yến

Thôn Bình Phú, Xã Tam Tiến, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001249734

Công Ty TNHH May Mặc Xuân Thịnh

Thôn Hà Lộc, Xã Tam Tiến, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001248610

Công Ty TNHH Một Thành Viên Emes

Đường Thanh Niên, Thôn Hà Lộc, Xã Tam Tiến, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001224722

Công Ty TNHH Hmp Phúc Khang

Thôn Ngọc An, Xã Tam Tiến, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001215654

Công Ty CP Dịch Vụ Và Du Lịch Cát Biển

Thôn 2 - Xã Tam Tiến - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000828295

Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh

Thôn Tân Bình Trung, xã Tam Tiến - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000620120

Trường tiểu học Ngô Mây

Xã tam Tiến - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000633680

Trường Mẫu giáo bán công Trùng Dương

Thôn 4, Xã Tam Tiến - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000685939

Công ty cổ phần Mai Đoàn

xã Tam Tiến - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000462153

Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại Nguyên Thịnh

Thôn Hà Quang - Xã Tam Tiến - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000896591

Công Ty TNHH Thành Thịnh Chu Lai

Thôn Hòa Quang - Xã Tam Tiến - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000766786

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Lâm Nguyễn

Thôn 2 - Xã Tam Tiến - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000770165