Danh sách các công ty tại Xã Tam Nghĩa - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sweet Home

Thôn Thanh Trà, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001259355

Công Ty TNHH Tổng Hợp Quang Nhị

Thôn Định Phước, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001257661

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kế Toán Tâm Phúc

Thôn Hòa Mỹ, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001257164

Công Ty TNHH Tổng Hợp Quân Phát

Thôn Định Phước, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001254974

Công Ty TNHH Tm&kt Hd Group

Thôn Định Phước, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001253392

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Khoáng Sản Htc

Tổ 5, Thôn An Long, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001251807

Công Ty TNHH MTV Lộ Bách Phát

Tổ 2, Thôn Hòa Đông, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001250183

Công Ty TNHH Tuyết Tỉnh

Quốc lộ 1A, Thôn Định Phước, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001249981

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại An Phát Chu Lai

Thôn Định Phước, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001249269

Công Ty Cổ Phần Tài Chính Phát Triển Tập Đoàn Hđ Group

Quốc lộ 1A, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001247159

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Lê Nhật Quí

Tổ 4, Thôn Định Phước, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001246726

Công Ty TNHH Trân Bảo

Quốc lộ 1A, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001246204

Công Ty TNHH Vlxd Huy Phát

Thôn Định Phước, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001237249

Công Ty TNHH Đông Dương Investment

Thôn Thanh Trà, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001233910

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trung Hòa

Thôn Hòa Đông, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001232709

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Tứ Hưng Phát

Thôn Định Phước, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001231670

Công Ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Thiện Nhân

Thôn Tịch Tây, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001231455

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Sản Xuất Điệp Phát

Thôn Hòa Đông, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001227794

Công Ty Cổ Phần Bình Hưng Chu Lai

Thôn Định Phước, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001225010

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Đông Sơn

Thôn Thanh Trà, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001223253