Danh sách các công ty tại Xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Công Ty TNHH Núi Thành Travel

Tịnh Sơn, Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001267596

Công Ty TNHH Cơ Khí Tasvinco

Thôn Trung Thành, Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001265292

Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Đtp Miền Trung

Lô số CN5, CN6 CCN Tam Mỹ Tây, Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001263954

Công Ty TNHH Phúc Thịnh Chu Lai

Thôn Trung Lương, Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001263062

Công Ty TNHH Lâm Sản Núi Thành

Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây, Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001257911

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Huy Thịnh

Thôn Trung Lương, Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001257076

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Vlxd Nguyên Phát

Thôn Trung Lương, Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001252857

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Hữu Cơ & Du Lịch Sinh Thái Hải Minh

Tổ 1, Thôn Thạnh Mỹ, Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001252800

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Bảo Quyên

Thôn Trung Lương, Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001252818

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Khẩu Dcp

Thôn Trung Chánh, Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001246691

Công Ty TNHH Tuấn Hồng Khải

Tổ 4, thôn Trung Thành, Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001223736

Công Ty TNHH Một Thành Viên ân Trí

Thôn Trung Thành - Xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000827728

Trường Mẫu giáo công lập Hoa Hồng

Thôn Trung Thành, Xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000691322

Công ty TNHH sản xuất - dịch vụ Minh Chi

Thôn 6, xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000450912

UBND xã Tam Mỹ Tây

Thôn Tịnh Sơn - xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000425948

Công Ty TNHH Thái Việt Swine Line

Thôn Trung Lương - Xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000928606

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phước Hạnh - Chu Lai

Thôn Tịnh Sơn - Xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000934215

Công Ty TNHH Một Thành Viên Song Hân Sjc

Thôn 9 - Xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000936692

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch, Xây Dựng & Vận Tải Đại Đoàn - Siêng

Thôn Đồng Cố - Xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000766137

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lộc Tài Chu Lai

Thôn Tịnh Sơn - Xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4001034489