Danh sách các công ty tại Xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Huy Thịnh

Thôn Trung Lương, Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001257076

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Vlxd Nguyên Phát

Thôn Trung Lương, Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001252857

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Hữu Cơ & Du Lịch Sinh Thái Hải Minh

Tổ 1, Thôn Thạnh Mỹ, Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001252800

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Bảo Quyên

Thôn Trung Lương, Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001252818

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Khẩu Dcp

Thôn Trung Chánh, Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001246691

Công Ty TNHH Tuấn Hồng Khải

Tổ 4, thôn Trung Thành, Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001223736

Công Ty TNHH Một Thành Viên ân Trí

Thôn Trung Thành - Xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000827728

Trường Mẫu giáo công lập Hoa Hồng

Thôn Trung Thành, Xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000691322

Công ty TNHH sản xuất - dịch vụ Minh Chi

Thôn 6, xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000450912

UBND xã Tam Mỹ Tây

Thôn Tịnh Sơn - xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000425948

Công Ty TNHH Thái Việt Swine Line

Thôn Trung Lương - Xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000928606

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phước Hạnh - Chu Lai

Thôn Tịnh Sơn - Xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000934215

Công Ty TNHH Một Thành Viên Song Hân Sjc

Thôn 9 - Xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000936692

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch, Xây Dựng & Vận Tải Đại Đoàn - Siêng

Thôn Đồng Cố - Xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000766137

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lộc Tài Chu Lai

Thôn Tịnh Sơn - Xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4001034489

Trường THCS Lê Văn Tâm

Thôn Tịnh Sơn - Xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4001036246

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Tam Mỹ

Thôn Tịnh Sơn - Xã Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4001072780