Danh sách các công ty tại Xã Tam Quang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Ngôi Nhà Nhỏ

Thôn An Hải Đông, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001256594

Công Ty Cổ Phần Kinh Tế Biển Chu Lai

Thôn Trung Toàn, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001252039

Công Ty TNHH Văn Bảo Huy

Thôn Sâm Linh Đông, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001252014

Công Ty TNHH Đức Nguyễn Quảng Nam

Tổ 6, Thôn An Hải Đông, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001250916

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xây Dựng Vạn Thời

Thôn Trung Toàn, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001248339

Công Ty TNHH Khai Thác & Xây Dựng Thịnh Vượng

Cảng cá Tam Quang, Thôn An Hải Đông, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001248096

Công Ty TNHH Vinh Huỳnh

Thôn Thanh Long, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001247889

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải An Hải Tín

Thôn An Hải Tây, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001235876

Công Ty TNHH Phần Mềm Zionviet

Thôn Trung Toàn, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001225187

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Anna Nguyễn

Thôn An Hải Tây, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001222669

Công Ty CP Bất Động Sản Tây Bắc Gold

Cảng cá Tam Quang, Thôn An Hải Đông, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001221217

Công Ty Cổ Phần Phú Hưng Thịnh Tỉnh Quảng Nam

Thôn Xuân Trung, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001216383

Công Ty TNHH Năng Lượng Sạch Quảng Nam

Thôn An Tây, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001216094

Công Ty TNHH Bình An Hải

Thôn An Hải Đông, xã Tam Quang - Xã Tam Quang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000821525

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Trung Hưng Phát

Thôn Thanh Long - Xã Tam Quang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000829161

Công Ty CP Xây Dựng Đường Thủy Thuận Lưu

Thôn Trung Toàn - Xã Tam Quang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000527139

Công Ty TNHH Một Thành Viên Linh Tâm

Thôn Trung Toàn - Xã Tam Quang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000546163

Công Ty TNHH Xăng, Dầu, Nhớt Phú Vinh

Thôn Sâm Linh Đông - Xã Tam Quang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000834683

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Hải Hoa (Tên Cũ: Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Dị

Thôn An Hải - Xã Tam Quang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000835743

Công Ty TNHH Một Thành Viên Na Lan

Thôn 4 - Xã Tam Quang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000837620