Danh sách các công ty tại Xã Tam Xuân 1 - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Công ty TNHH một thành viên dịch vụ kế toán CTC

Thôn 3, xã Tam Xuân 1 - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000521666

Công ty TNHH một thành viên Thuận Sơn

Thôn 5, xã Tam Xuân 1 - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000595435

Công ty TNHH Hoàn Phước

Thôn 5, xã Tam Xuân 1 - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000599077

Trường tiểu học Lê văn Tám

xã Tam Xuân 1 - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000613162

Trường Mầm Non Công lập Hoa Sen

Thôn Phú Đông, xã Tam Xuân 1 - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000615508

Công ty TNHH Uy Tín

Thôn 5, xã Tam Xuân 1 - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000493105

Công ty TNHH Quang Vũ

Thôn 5, xã Tam Xuân 1 - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000483805

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Thôn 4, xã Tam Xuân 1 - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000663318

Công ty TNHH Quang Tuấn

Thôn 5, xã Tam Xuân 1 - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000461375

Công ty cổ phần xăng dầu Hoà Mỹ

Quốc lộ 1A, xã Tam Xuân 1 - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000694179

Trường THCS Lý Thường Kiệt

Xã Tam Xuân 1 - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000412064

Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu ANP Đà Nẵng

Khu thương mại KT mở Chu Lai (Thôn 5, xã Tam Xuân 1) - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000384000