Danh sách các công ty tại Xã Tam Trà - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Công Ty TNHH Vận Tải Đường Xanh

Thôn Phú Trường, Xã Tam Trà, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001261097

Trường tiểu học Nguyễn Du

Thôn 5, xã Tam Trà - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000615152

Trường Mẫu giáo công lập Phong Lan

Thôn 5, xã Tam Trà - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000652820