Danh sách các công ty tại Xã Tam Thạnh - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Công Ty TNHH Đtxd An Lộc Ninh

Tổ 2, Thôn Trường Thạnh, Xã Tam Thạnh, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001254445

Công Ty TNHH MTV Thb Quảng Nam

Tổ 3, Thôn Đức Phú, Xã Tam Thạnh, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001254413

Công Ty TNHH Dv Th Phúc Trâm

Thôn Phước Thạnh, Xã Tam Thạnh, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001249195

Công Ty TNHH MTV Lương Gia Huy

Tổ 3, Thôn Đức Phú, Xã Tam Thạnh, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001248924

Công Ty TNHH Thương Mại Hưng Vy

Thôn Đức Phú, Xã Tam Thạnh, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001223260

Trường Mẫu giáo Vành Khuyên

Thôn 2, xã Tam Thạnh - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000642043

Nông Trường Cao Su Đức Phú - Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Su Quảng Nam

Thôn 4 - Xã Tam Thạnh - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000292825-005