Danh sách các công ty tại Xã Tam Giang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Công Ty TNHH MTV Nguyên Phát Qn

Thôn Đông Xuân, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001274441

Công Ty TNHH Xd Ngô Gia

Thôn Đông Xuân, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001261925

Công Ty TNHH Hùng Nghĩa Hưng

Thôn Hòa An, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001258104

Công Ty TNHH Xd Đông Dương Chu Lai

Thôn Đông An, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001236245

Công Ty TNHH Cơ Khí - Lắp Dựng Hoàng Quân

Tổ 7, Thôn Đông An, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001230155

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đoàn Biểu Diễn Nghệ Thuật Trường Giang

Thôn Đông Xuân - Xã Tam Giang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000828464

Công Ty TNHH Tam Hữu

Thôn 2 - Xã Tam Giang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000521176

Công ty TNHH một thành viên dịch vụ, thương mại Phú Túc

Thôn Thuận An, xã Tam Giang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000595869

Trường mẫu giáo công lập Sao Mai

Thôn Hoà An, Xã Tam Giang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000634451

Công ty TNHH Anh Hoàng

Thôn Đông An, xã Tam Giang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000491789

Ban Quản lý lý cảng cá An Hòa

Thôn Đông Xuân - Xã Tam Giang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000364124-001

Trường TH Lê Hồng Phong

Thôn Đông Mỹ, xã Tam Giang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000679156

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Thảo Quang

Thôn 6 - Xã Tam Giang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000688263

Công Ty TNHH Việt Thành Quảng Nam

Thôn Hòa An - Xã Tam Giang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000898278

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Dự

Thôn 6 - Xã Tam Giang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000442830

Công Ty TNHH Hoàng Nghĩa Hưng

Thôn Hòa An - Xã Tam Giang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000914191

Công Ty TNHH Một Thành Viên Văn Nam

Thôn 6 - Xã Tam Giang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000735227

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhà Tao Phùng

Thôn Đông Bình - Xã Tam Giang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000742640

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thọ Thiên

Thôn 3 - Xã Tam Giang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000932352

Công ty TNHH một thành viên Lộc Vân

Thôn 2, Xã Tam Giang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000773670