Danh sách các công ty tại Xã Tam Xuân 2 - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Công Ty TNHH Quản Lý Dự Án Xây Lắp Vđl

Thôn Phú Khê, Xã Tam Xuân 2, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001280050

Công Ty TNHH Tv-Đtxd Luật Tín Phát

Thôn Phú Nam, Xã Tam Xuân 2, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001262319

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Kỹ Thuật Xây Dựng Vạn Long

Thôn Thạch Kiều, Xã Tam Xuân 2, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001262277

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Minh Vương Quảng Nam

Thôn Bà Bầu, Xã Tam Xuân 2, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001261139

Công Ty TNHH Vlxd Quốc Hùng

Thôn Phú Khê, Xã Tam Xuân 2, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001260985

Công Ty TNHH Triệu Nga

Thôn Bà Bầu, Xã Tam Xuân 2, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001252021

Công Ty TNHH Vận Tải Tuấn Ngân

Thôn Vĩnh An Bắc, Xã Tam Xuân 2, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001250987

Công Ty TNHH Điện Máy Tấn Lâm

Thôn Phú Nam, Xã Tam Xuân 2, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001249808

Công Ty TNHH Đỗ Xuân Nhựt

Tổ 7, Thôn Bích Ngô, Xã Tam Xuân 2, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001248184

Công Ty TNHH Tifood

Thôn Phú Khê, Xã Tam Xuân 2, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001246388

Công Ty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng Thủ Dương

Tổ 3, Thôn Bích Nam, Xã Tam Xuân 2, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001245948

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Vận Tải Song Long Huy

Tổ 4, Thôn Bà Bầu, Xã Tam Xuân 2, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001240266

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Du Lịch Sinh Thái Ceres

Thôn Phú Nam, Xã Tam Xuân 2, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001240019

Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Cường Quảng Nam

Thôn Bích Ngô, Xã Tam Xuân 2, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001232674

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tâm Thành Quang

Tổ 9, thôn Phú Nam Đông, Xã Tam Xuân 2, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001221062

Trường mẫu giáo Công Lập Trúc Đào

Thôn Phú Nam Đông, xã Tam Xuân 2 - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000652891

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi

Thôn Phú Nam Bắc, Xã Tam Xuân 2 - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000667383

Trường Tiểu học Đỗ Thế Chấp

Xã Tam Xuân 2 - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000691347