Danh sách các công ty tại Xã Tam Anh Bắc - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Công Ty TNHH Dịch Vụ Chuyển Phát Shinkansen

Thôn Lý Trà, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001283453

Công Ty TNHH MTV Phúc Gia Nhi

Tổ 3, Thôn Trà Lý, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001277900

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trần Lê Gia

Thôn Thuận An, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001277509

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tlco

Thôn Đức Bố 2, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001274522

Công Ty TNHH MTV Văn Phòng Phẩm Phát Lộc

Thôn Đức Bố 2, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001266289

Công Ty TNHH Blue Ocean Energy Technology Việt Nam

Lô A4-10, A4-11, A4-12, và A4-13, Khu Công nghiệp Tam Anh – Hàn Quốc, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001266151

Công Ty TNHH Mộc Hana

Thôn Thuận An, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001262076

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại & Dịch Vụ Phương Phong Phú

Thôn Đức Bố 2, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001258520

Công Ty Cổ Phần Giao Thông Núi Thành

Thôn Trà Lý, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001258136

Công Ty Cổ Phần Đăng Kiểm Chu Lai

Thôn Trà Lý, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001258129

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Phú Chung

Thôn Thuận An, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001257527

Công Ty TNHH Xd Tm Dv Hồ Gia

Thôn Đức Bố 1, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001255375

Công Ty TNHH Mhk2 C&n Vina

Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001248071

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Nhựt Kỳ Chu Lai

Thôn An Lương, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001246878

Công Ty TNHH Akt Idea

Thôn Đức Bố 1, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001246236

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đấu Thầu Xây Dựng Quảng Nam

Thôn An Lương, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001237619

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Bằng Đăng Thịnh

Thôn An Lương, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001236816

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Ngọc Minh Khôi

Thôn Trà Lý, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001236622

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Sigmatech

Quốc lộ 1A, KCN Tam Anh - Hàn Quốc, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001231896

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Môi Trường Quảng Nam

Thôn Trà lý, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001223888