Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Tam Hiệp - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghiệp Thủy Sản Vinashin - Xí Nghiệp Chế Biến Thủy Sản Xu

Lô số 1, KCN Tam Hiệp - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000443231-001

Cty TNHH MTV sản xuất & lắp ráp ôtô tải Chu Lai - Trường Hải (Nộp hộ thuế nhà thầu)

Khu Công nghiệp Tam Hiệp - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000443898

Công ty liên doanh Việt GEMPHIL (Nộp hộ thuế nhà thầu)

Khu Công nghiệp Tam Hiệp - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000443866

Công ty công nghiệp thuỷ sản Quảng Nam

Khu Công nghiệp Tam Hiệp - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Mã số thuế: 0100113303-015