Danh sách các công ty tại Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang - Trang 2

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Đức Bền

Thôn Ngọ Khổng - Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400640350

Công Ty TNHH Một Thành Viên Triệu Tính

Ngọ Xá - Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400642132

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng - Sản Xuất Và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Anh í

Thôn Ngọ Khổng - Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400649360

Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Và Sản Xuất Thương Mại Công Nghệ Mặt Trời

Thôn Ngọ Xá - Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400653511

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Sản Xuất Ngọc Quang

Thôn Ngọ Xá - Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400694518

UBND Xã Châu Minh

Thôn Ngọc Xá- Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400210044

Công Ty TNHH Xô Mừng

Thôn Ngọ Khổng - Xã Châu Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400792385