Danh sách các công ty tại Xã Đông Lỗ - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Công Ty TNHH Tm & Sx Trung Hiếu

Thôn Khoát, Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400941439

Công Ty TNHH Texman

Thôn Nghĩa Tiến, Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400937489

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Thiên Tân Bắc Giang

Thôn Khoát, Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400934449

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Kinh Bắc

Cầu Đổ, Thôn Khoát, Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400924909

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Tâm Hà

Thôn Yên Ninh, Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400920090

Công Ty TNHH Tm Dv Đầu Tư Đức Anh

Xóm Đồng Nong, Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400901443

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Liên Hợp Quốc Tế Toàn Cầu

Thôn Chằm, Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400900672

Công Ty Cổ Phần Minh Phú

Thôn Chúng - Xã Đông Lỗ - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400442581

Trường Trung học cơ sở đông Lỗ

Phố Nữ, thôn Chằm xã đông Lỗ - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-011

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở xã đông Lỗ

Phố Lữ, xã đông Lỗ - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400389497

Trường Tiểu học Đông Lỗ số I

Thôn Chằm, xã Đông Lỗ - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-056

Trường Mầm non Đông Lỗ số 2

Thôn Khoát, xã Đông Lỗ - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-061

Trường Mầm non Đông Lỗ số 1

Thôn Đông Lỗ, xã Đông Lỗ - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-081

Trường Mầm non Đông Lỗ số 3

Thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-082

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tổng Hợp Bách Cường

Thôn Khoát - Xã Đông Lỗ - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400616929

Công ty TNHH một thành viên Hùng Hiền

thôn Chúng, xã Đông Lỗ - Xã Đông Lỗ - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400490426

Công ty Cổ phần thương mại & dịch vụ Minh Phú

Thôn Chúng, xã Đông Lỗ - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400493508

Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phúc Lợi

Khu Đồng Chúng, thôn Khoát, - Xã Đông Lỗ - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400496812

Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Triều Việt Hợp

Thôn Chúng - Xã Đông Lỗ - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400639330

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Thúy

Thôn Khoát - Xã Đông Lỗ - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400642855