Danh sách các công ty tại Xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Công Ty TNHH Duy Lộc

Dinh Hương - Xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400412971

Công Ty TNHH Tam Thuận Đức

Trung Đồng - Xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400433435

Công ty CP xây dựng và thương mại Duy Mạnh

số 49 Dinh Hương, xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400407308

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ An Thịnh Phát Hiệp Hòa

Xóm 4, Đức Thịnh - Xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400586368

Trường Trung học cơ sở đức Thắng

thôn Dinh Hương, xã đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-014

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quang Hà

Thôn Trung Đồng - Xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400467850

Công ty TNHH một thành viên Phúc Việt

số 168 phố Dinh Hương, xã đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400468727

Công ty TNHH một thành viên xây dựng thương mại Sông Cầu

thôn Văn Tự, xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400482249

Công ty Cổ phần vận tải - xây dựng & thương mại Triệu Ngọc

thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400482834

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản Tân Hoa Cương

Thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400376385

Công Ty TNHH Ngọc Thích

thôn Trung Đồng, xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400373634

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hà Chỉnh

thôn Trung Đồng - Xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400373401

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Xây Dựng Trung Việt

Thôn Đức Thịnh - Xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400621799

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400487423

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400487430

Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại 168

Đức Thịnh - Xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400488508

Hợp tác xã Hưng Thịnh

Hưng Thịnh - Xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400623436

Công Ty TNHH Sữa Quốc Tế Nutrilac Việt Nam

Dinh Hương - Xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400623147

Công Ty TNHH Vận Tải & Du Lịch Bắc Giang

Thôn Dinh Hương - Xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400624172

Chi nhánh công ty TNHH sản xuất và thương mại Trang Khoa - xưởng sản xuất công ty TNHH Trang Khoa

thôn Hưng Thịnh, xã Đức Thắng - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 0103975336-001