Danh sách các công ty tại Xã Quang Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Đức Minh

Thôn Hương Thịnh, Xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400912597

Công Ty TNHH Quốc Cường Bắc Giang

Xóm Tân Lập thôn Hữu Định, Xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400902461

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bio Bear

Thôn Hương Thịnh, Xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400896948

Công Ty TNHH Green Farm Lê Gia

Thôn Hương Thịnh, Xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400896842

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Chịu Lửa Quang Minh

Hữu định, xã Quang Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400434397

Trường Tiểu học Quang Minh

Thôn Hữu định, xã Quang Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-035

Trường Mầm non Quang Minh

Thôn Hữu Định, xã Quang Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-079

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Quang Minh

Thôn Hương Thịnh - Xã Quang Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400644926

Công Ty TNHH Kim Tân Minh

Thôn Hương Thịnh - Xã Quang Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400723920

UBND Xã Quang Minh

Xã Quang Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400209899

Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Và Thương Mại 668

thôn Hữu Định - Xã Quang Minh - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400789343