Danh sách các công ty tại Xã Hoàng Vân - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo New Sun

thôn Lạc Yên 1, Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400985115

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mạnh Tân

Thôn Vân Xuyên, Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400973053

Công Ty TNHH Sx Và Tm Tổng Hợp Hải Lâm 88

Thôn Liễu Ngạn, Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400949371

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Quý Nhân

Thôn Liễu Ngạn, Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400932360

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại Minh Lâm

Thôn Vạn Thạch, Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Mã số thuế: 2400926430

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hùng Thảo H-V-T

Liễu Ngạn - Xã Hoàng Vân - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400569394

Trường Trung học cơ sở Hoàng Vân

Thôn Vân Xuyên, xã Hoàng Vân - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-046

Trường Mầm non Hoàng Vân

Thôn Lạc Yên, xã Hoàng Vân - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400454989-069

Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Hiệp Hòa

Thôn Liễu Ngạn - Xã Hoàng Vân - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400619292

Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Hoàng Dũng

Thôn Vân Xuyên - Xã Hoàng Vân - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400653198

Công Ty CP Xây Dựng Hoàng Vân.

Xã Hoàng Vân - Xã Hoàng Vân - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400291533

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiền Hoà

Vạn Hạnh xã Hoàng Vân - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400290339

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Quang Huy Hiệp Hòa

Thôn Lạc Yên 1 - Xã Hoàng Vân - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400743469

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất - Thương Mại Và Dịch Vụ Sông Cầu Xanh

Thôn Vạn Thạch - Xã Hoàng Vân - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400775005